Радно време: Пон - Пет 7.30 ч. - 15.30 ч.

Јавна књига број 1

Подносилац захтева   Датум пријема Опис/Коментар
100. "ВИП МОБИЛ" д.о.о.   12.10.2011. Пројекат: РБСМТ "КГ 3398_01" ЦА Грабовица, Горњи Милановац
99. АД Рудник и флотација Рудник 04.10.2011. Пројекат: Проширење интерне бензинске пумпе
98. Пантић (Тома) Срећко   20.09.2011. Непокретна радио станица
97. ЕЛД - Чачак- погон Горњи Милановац   20.09.2011. Непокретна радио станица
96. Металац а.д.   19.09.2011. Пројекат: Главни градски стадион
95. Добросав Трифуновић, вл.   02.09.2011. Objekat: Poslovni prostor "Trifunović"
94. Јелена Вујовић, п.д. "Ирис Ј" д.о.о. 10.08.2011. Објекат/пројекат: Хала за производњу
93. "Миленијум К & С" д.о.о.   01.06.2011. Хала за прераду хилзни и дрвених палета (36м²) на к.п. бр. 561/2 КО Клатичево
92. Аврамовић Радише Милета 23.03.2011. Студио радио Гоги
91. "Телеком Србија" а.д.   18.03.2011. Пројекат Р.Б.С.М. тел. Г. Милановац 2
90. Д.О.О. Јутра 17.9.2010. Постројење за пречишћавање отпадних вода са сабирним и муљним базеном и санитарно-фекалне канализације у комплексу ПЈ "Јутра" Коштунићи
89. "ГМ Рециклажа" д.о.о. 29.12.2010. Постројење за управљање неопасним отпадом
88. ''МЕТАЛАЦ'' А.Д.   16.12.2010. Стамбено-пословни објекат
87. ''МЕТАЛАЦ'' А.Д.   09.12.2010. Објекат за складиштење боца са техничким гасовима
86. "Емпас Л"   06.12.2010. Рециклажа полиолефинских филмова
85. "Dvor komerc" d.o.o. Beograd   09.12.2010. Фабрика флаширане воде у Богданици
84. ''СПЕКТАР'' Д.О.О. 19.11.2010. Пословни објекат за складиштење готових производа
83. ''ЛИКА'' Д.О.О. 15.09.2010. Бензинска станица и станица ТНГ-а
82. ''С-ГРУП'' Д.О.О. 22.10.2010. Интерна станица дизел горива
81. АД Рудник и флотација ''Рудник'' 12.10.2010. Пословни објекат за интерни смештај пословних сарадника
80. "ШИПАД ДРВО-МЕТАЛ" 06.10.2010. Захтев непотпун
79. ''Браћа Ковачевић'' Д.О.О. 03.02.2010. Бензинска пумпа са ТНГ-ом
78. ''ЕУРОЛИОН''Д.О.О. 11.10.2010. Пројекат производње сладоледа и млечних десерта
77. ''МИНОС'' А. Д. 30.08.2010. Постројење за управљање отпадом (третман отпада који није опасан), Доња Црнућа
76. ''С-ГРОУП'', Велереч, Г.Милановац 01.07.2010. Објекат за производњу мастербацх гранула
75. ''MINOS'' A. D. 29.06.2010. За пројекат у Доњој Црнући, непотпун захтев
74. Предузеће ''Р П'' д.о.о. 07.06.2010. Штампарија
73. Каравезић Бранко 17.05.2010. Стругара
72. ''ЈОМИЛ'' Д.О.О. 22.04.2010. Чековић Јован-Коштунићи, мини погон за прераду воћа
71. ''ВИП Мобиле'' Д.О.О 12.05.2010. Базна станица КГ 3253- ВРБАВА
70. ''КРОВ '' Д.О.О. 07.06.2018. Браварска радионица
69. ''В.Д.А. ЦОМП '' 12.02.2010. Непотпун захтев
68. ''Санипласт'' Д.О.О. 30.12.2009. Погон за рециклажу отпадне пластике на бази ПП- а и ПЕ-а
67. "ТЕТРА ПАК ПРОДУЦТИОН'' Д.О.О, Београд 18.12.2009. Дестилација органских растварача
66. Компанија ''ТАКОВО'' А.Д 09.12.2009. Pogon za proizvodnju gotovih jela i mesnih prerađevina-konzerviranih-rekonstrukcija objekta ''Bomobone''
65. "Минос" а.д. Горњи Милановац 23.11.2009. Захтев непотпун и оцењен као недозвољен
64. Васић Михаило 08.10.2009. Магацин алумијумских профила
63. "Тетра-Пак" д.о.о Београд 23.09.2009. Резервоар ПП воде и пумпна станица
62. Лучић Милан Брусница 23.09.2009. Пројекат магацинског објекта за складиштење прохромског материјала
61. ВИП ''Мобиле'' Д.О.О 31.08.2009. Базна станица КГ 3254 - ЦА Таково
60. ВИП ''Мобиле'' Д.О.О 31.08.2009. Базна станица КГ 3089 - Рудник
59. ВИП ''Мобиле'' Д.О.О 31.08.2009. Базна станица КГ 3088 - Семедраж
58. ''ФОКА'' Д.О.О. 12.08.2009. Фабрика за производњу отпорних кеса
57. "Тетра-Пак" д.о.о Београд 29.07.2009. Изградња силоса за смештај полиетилена
56. ''Петровић'' Д.О.О. - Мајдан 30.04.2009. Центар за сакупљање,сортирање,складиштење и третман секундарних сировина
55. "Стефан Транспорт" д.о.о 03.04.2009. Објекат за претовар и складиштење прехрамбене робе
54. "Агронор" Горњи Милановац 06.02.2009. Објекат ''Центар за вештачко осемењавање свиња – ''Агронор''
53. "Звезда Хелиос" а.д. 13.11.2008. Објекат - производни погон за производњу прашкастих, односно течних материјала за завршну обраду у грађевинарству
52. Цветковић Драган 29.09.2008. Пројекат- свих врста браварских послова и израда свих врста
51. Здравствени центар, Г. Милановац 02.07.2008. Пројекат- израда за сакупљање, складиштење, третман и одлагање медицинског отпада
50. Каровић Милован 08.09.2008. Занатски погон за производњу дрвене, ПВЦ и алуминијумске столарије
49. "Металац" а.д. 25.08.2008. Објекат за предтретман отпадних вода
48. "Белком" д.о.о. 27.07.2008. Магацин сировина и амбалаже од папира ''БЕЛКОМ'' Д.О.О.а
47. "Спектар" д.о.о. 08.07.2008. Пројекат производног програма ''СПЕКТАР''
46. Ђокић Милун 02.07.2008. Објекат за производњу намештаја од иверице
45. "ЕУРОЛУXПЕТРОЛ- ЕЛП" д.о.о 02.07.2008. Пројекат за станицу за снабд. течним горивом и гасом
44. "НИС- ПЕТРОЛ ЈУГОПЕТРОЛ" 24.04.2008. Пројекат - доградња постројења за ТНГ на постојећој бензинској станици''Горњи Милановац 2'' Кружни пут
43. "ЕУРОДРВО ПЛУС ГБ" 18.04.2008. Пројекат, производња грађевинске столарије и елемената од дрвета
42. Ђокић Милун 15.04.2008. 13.05.2008. надлажен орган донео закључак о одбацивању захтева
41. "МИНОС" А.Д. 07.04.2008. Пројекат - погон за производњу и регенерацију железничког прибора
40. "УНИЦ ИМПЕX" Београд 21.03.2008. Пројекат-магацин алуминијумских профила
39. "Тетра пак продуцтион" д.о.о 19.02.2008. Projekat- rashladno postrojenje u proizvodnom pogonu (dogradnja aneksa-prizemni objekat i nadgradnja sprata nad delom proizvodne hale - P+2)
38. Месна заједница Рудник 29.01.2008. Projekat -''0'' servis novih automobila koji se sastoji od kompletnog pregleda vozila i provere pojedinih sklopova
37. Сервис "0" нових аутомобила 25.01.2008. Пројекат -''0'' сервис нових аутомобила који се састоји од комплетног прегледа возила и провере појединих склопова
36. Агенција за контролу летења СЦГ 20.12.2007. Пројекат- предајног центра'' Рудник '' на планини Рудник на локацији Велики Штурац
35. Предузеће за путеве "Београд" 20.12.2007. Пројекат асфалтне базе у Заграђу за производњу асфалта
34. 3Д "Метал" 03.12.2007. Пројекат пословно - стамбеног објекта
33. "Металац" а.д. 02.11.2007. Дислокација производње бојлера
32. Ковачевић Дарко 24.10.2007. Пројекат пословни објекат
31. "Кобра - Рив" д.о.о 02.10.2007. Пројекат пословног објекта
30. "Гранит - Мајдан" 17.10.2007. Пројекат за сечење, обликовање и обраду камена
29. "Неда - Замид" д.о.о 12.10.2007. Пројекат-туристичко-угоститељског објекта хотелског типа
28. "Центриум" д.о.о 19.09.2007. Пројекат магацин плус продавница-захтев непотпун
27. "Папир принт" д.о.о 11.06.2015 Пројекат пословног објекта 4 за складиштење сировина (полипропилена и АЛ фолије) и канцеларијски простор
26. "Металац" а.д. 30.07.2007. Пројекат - магацина ИНКО предвиђеног за складиштење сировина и готових производа
25. МЗ Велереч 27.07.2007. Пројекат за насеље Велереч фекалне канализације
24. "Еко Рајац" д.о.о. 26.07.2007. Пројекат економски објекат-складиште кромпира
23. "Томовић - коп" Коштунићи 03.07.2007. Пројекат експлоатације камена
22. "Свин" д.о.о. 14.06.2007. Захтев непотпун
21. СЗР "Чековић" 01.06.2007. Пројекат- две силосне ћелије капацитета 1482 тоне и 796 тона
20. "Папир принт" д.о.о 25.05.2007. Захтев непотпун
19. "ЗОО Скалар" д.о.о 29.05.2007. Пројекат пословно - производне хале
18. "Санипласт" д.о.о 23.05.2007. Комплекс за рециклажу ПЕТ амбалаже
17. "Максимил" д.о.о 27.04.2007. Пројекат- Предузећа за производњу и промет
16. "Градитељ холдинг" а.д. 13.04.2007. Пројекат – бензинске и пумпне станице за ТНГ
15. "Градитељ холдинг" а.д. 13.04.2007. Пројекат – бензинске и пумпне станице за ТНГ
14. "Папир принт" д.о.о 08.03.2007. Пројекат -производна хала други део за сечење целофана и израду кеса
13. Bešević Slavka Miodrag 22.01.2007. Експлоатација камена
12. "Лика" д.о.о 14.11.2006. Пројекaт - Станице течног нафтног гаса
11. "Техноинг" д.о.о 23.10.2006. Мини рекреативни центар ''ГОРЊА ЦРНУЋА''
10. "Техноинг" д.о.о 17.10.2006. Mini rekreativno- centar ''Mlakovac''
9. "Техноинг" д.о.о 17.10.2006. Мини рекреативни центар ''СВРАЧКОВЦИ''
8. ЈКП "17. септембар" 07.09.2006. Пројекат санитарне депоније чврстог комуналног отпада ''Вујан''
7. Компанија "Таково" а.д. 05.09.2006. Магацин готових производа у комплексу ПАК ЦЕНТАР
6. "Градитељ холдинг" а.д. 01.08.2006. Пројекат Станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом и продајни комплекс ГМ-01
5. "Lamineks" d.o.o. 26.07.2006. Пројекат производње ламинарног папира и флексибилних акбалажних материјала
4. "Еко-Коп" д.о.о 17.07.2006. Пројекат за живинарску фарму
3. "Кеј Комерц" д.о.о 11.07.2006. Пројекат производње поклопаца од алуминијумске фолије
2. "Белком" д.о.о 14.06.2006. Пројекат за производњу ламинарног папира и флексибилних амбалажних материјала
1. "Бодри" д.о.о. 13.06.2006. Мини млекара – Таково

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 32 515 0546

Важни линкови

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

[mc4wp_form id="228"]

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I