Радно време: Пон - Пет 7.30 ч. - 15.30 ч.

Јавна књига број 2

Подносилац захтева   Датум пријема Опис/Коментар
129. ''ЈОМИЛ ИМЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Прањани б.б.   10.02.2020. Пројекат: промена намене помоћног објекта гараже у сушару за дрво
128. ''ТЕТРА ПАК ПРОДУЦТИОН'' ДОО Београд“ 13.12.2019. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ТЕХНОЛОШКИХ ВОДА У ПОГОНУ ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ОТПАДНИХ ВОДА НА ПОСТОЈЕЋОЈ ОПРЕМИ ЕЦО-ТЕЧНО
127. ''ТЕЛЕНОР'' ДОО Београд   06.11.2019. БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „Горњи Милановац 4“
126. ''КЕY 4С РЕД'' ДОО Београд   05.11.2019. МАЛА СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА „Луњевица 1“ на земљи, снаге 499,8 кw
125. ''НАСА ЕЛЕКТРАНА'' ДОО Љубовија   05.11.2019. МАЛА СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА „Луњевица 2“ на земљи, снаге 999,4 кw
124. ''АР ГРАДЊА'' ДОО Београд   15.10.2019. ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ: МОБИЛНА ФАБРИКА БЕТОНА
123. ''ТЕТРА ПАК ПРОДУЦТИОН'' ДОО Београд 01.10.2019. Инсталација нове опреме за транспорт и паковање готових производа
122.''ТЕТРА ПАК ПРОДУЦТИОН'' ДОО Београд   01.10.2019. Инсталација нове опреме за сечење материјала за паковање
121.''ТЕТРА ПАК ПРОДУЦТИОН'' ДОО Београд 01.10.2019. Пројекат реконструкције линије за производњу вишеслојне амбалаже-ламинатор
120. ''С-Гроуп'' д.о.о. Горњи Милановац   24.09.2019. Индустријски објекат за производњу и складиштење бојеног полимера-мастербача
119.''VIP MOBILE'' DOO Beograd 13.09.2019 РБСМТ „КГ-3253-03 ЦА-НЕВАДЕ“
118. ''KOMPANIJA TAKOVO'' DOO Gornji Milanovac 05.09.2019. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода за дестилерију у оквиру погона за производњу алкохолних пића
117. ''3. DECEMBAR'' DOO Gornji Milanovac   19.07.2019. Постројење за третман неопасног отпада на к.п.182/1 КО Брђани
116.''TETRA PAK PRODUCTION'' DOO Beograd   17.06.2019. Пројекат реконструкције дела технолошке, фекалне и атмосферске канализационе мреже
115. JP ''PUTEVI SRBIJE'' Beograd   24.05.2019. Изградња објекта -пункт за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Таково“ на Аутопуту А2 (Е-763), на км 99+310,37
114. ''CIS Ecopoint'' Gornji Milanovac   24.11.2020. Пројекат: постројење за рециклажу и прераду картонских хилзни и намотавање стреч фолије на картонске хилзне
113. -„ ''PAPIRPRINT'' D.O.O. Gornji Milanovac -ул.Корчагинова 65,32 300 Г.Милановац 07.05.2019. пословни објекат хала (магацин)
112. -„ ''SPEKTAR'' D.O.O. Gornji Milanovac -ул.Рудничка б.б.,32 300 Г.Милановац 19.04.2019. Индустријска зграда и хала 7-магацин сировина и готових производа термоскупљајуће фолије S-TIP, на КП 1381/2 КО Велереч,Г.М.
111. -„ ''PAPIR PRINT'' D.O.O. Gornji Milanovac -ул.Корчагинова 65,32 300 Г.Милановац 02.04.2019. Пословни објекат-Технички блок
110. -„РОТОПАК“ Д.О.О. Кнеза Александра бр. 191 Г.Милановац 15.03.2019.
109. Дарко Вукашиновић ПР,издаваштво и дистрибуција“ПРИМА“,1300 Каплара 35,Г.Милановац 21.02.2019. ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА МАГАЦИНА
108. -ПТП“ПРОМЛЕК“-Прањани ,Мирослав Старчевић ПР 21.02.2019. ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА МЛЕКАРЕ
107. „PAPIR PRINT“D.O.O. Gornji Milanovac -ул.М.Р.Корчагина бр. 65,32 300 Горњи Милановац 17.01.2019. Производна хала за прераду дрвета
106. -ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ -Ул.Таковска 2,32 300 Г.Милановац 16.01.2019. Уређење јавне комуналне инфраструктуре у ул.Николе Луњевице у Општини Г.Милановац
105. -„RVD METAL“ D.O.O. Gornji Milanovac-Рудничка бр. 4, Горњи Милановац 21.11.2018. Постројење за управљање неопасним отпадом к.п. 30691/4 К.О. Горњи Милановац
104. -„BERMILTON PROPERTIES“ DOO, Novi Beograd 08.11.2018. Трговачки центар спратности П
103. -Tetra Pak Production d.o.o. Beograd 29.10.2018. Изградња силоса за смештај полиетиленског гранулата и реконструкција балирнице у оквиру производне хале
102. -HARIZMA PRO TEAM DOO, Čačak 19.10.2018. Индустријски објекат за производњу прехрамбених кондиторских производа
101. -Tetra Pak Production d.o.o. Beograd 11.10.2018. „Инсталација постројења за смањење емисије штетних гасова процесом унутрашњег сагоревања из процеса припреме штампарске форме“
100. -„3Д-МЕТАЛ“ ДОО Горњи Милановац 26.07.2018. Пројекат за изградњу металних профила
99. -„GM CONVERTING“ D.O.O. 07.06.2018. Браварска радионица
98. „НД ПЕТРОЛ“ ДОО. Нови Пазар 01.06.2018. Бензинска пумпна станица за снабдевање горивом “Враћевшница”
97. „Телеком Србија“ A.Д. 16.05.2018. Базна станица мобилне телефоније „Рудник“
96. „Телеком Србија“ A.Д. 16.05.2018. Радио базна станица „Таково“
95. „Телеком Србија“ A.Д. 16.05.2018. Радио базна станица „Коштунићи“
94. Млекара „Сувобор“ д.о.о. 14.05.2018 Прерада млека и производња сира
93. „САНИПЛАСТ“ Д.О.О. 11.05.2018. Погон за рециклажу отпадних ПЕ фолија
92. „ФОКА“ Д.О.О. 04.04.2018. Постројење за производњу пластичне фолије и амбалаже-Ажурирање студије
91. „Tetra Pak Production“ d.o.o. 29.03.2018. Проширење капацитета у погону за дестилацију органских растварача у производној хали, Ажурирање студије
90. „Tetra Pak Production“ d.o.o. 19.03.2018. Просторија за допуну батерија у магацину сировина
89. „Телеком Србија“ A.Д. 09.01.2018. Радио базна станица за мобилну телефонију-„Рудник-Мајдан“
88. „Телеком Србија“ A.Д. 01.12.2017. Базна станица моб.тел.-Угриновци
87. „Телеком Србија“ A.Д. 01.12.2017. Базна станица моб.тел.-Доња Врбава
86. Вип мобиле д.о.о. Београд. 16.11.2017 РБСМТ „KG 3253-03CA-Врбава“
85. Вип мобиле д.о.о. Београд. 08.10.2017. Базна станица „KG 3398_01CA_Grabovica“
84. “S-GROUP” D.O.O. 19.09.2017. Пословни објекат-надстрешница опште намене за складиштење опасног и неопасног отпада
83. „Агроуниверзал“ д.о.о. 21.08.2017. Механичка монтажа готових делова на тракторе
82. Вип мобиле д.о.о. Београд 24.07.2017. Радио базна станица „KG3129_02CA Gornji Milanovac 3“
81. Каменорезачка радња „ГРАНИТ МАЈДАН“ 21.06.2017. Пројекат за сечење, обликовање и израду камена
80. Вип мобиле д.о.о. Београд 16.03.2017. РБС МТ „КГ 3355 01 ЦА Савинац“
79. Вип мобиле д.о.о. Београд 16.03.2017. РБС МТ „КГ 3354 01 ЦА Врнчани
78. Општина Горњи Милановац 13.02.2017. Реконструкција и санација улице Драгише Николића
77. Општина Горњи Милановац 10.02.2017. Кишна канализација у Карађорђевој улици
76. Општина Горњи Милановац 08.02.2017. Реконструкција Спомен парка Брдо мира
75. Општина Горњи Милановац 27.01.2017 Фекална канализација индустријска зона “Чаир”
74. Штампарија „РП“ д.о.о. 02.12.2016. Затечено стање:Трафостаница „Поље“ ТС 10/0,4 кв, 1х630 кВА
73. Телеком Србија А.Д. Београд 26.07.2016. Београд –РБС за МТ ЦА59ЦАУ59 ГМ(ИДЕА)УМТС
72. Златомир Алексић 11.07.2016. Економски објекат за гајење оваца
71. Компанија Таково А.Д. – Погон ПАК центар 23.03.2016. Погон за производњу супа са магацином сировина и готове робе
70. Телеком Србија А.Д. 27.01.2016. РБС - Врнчани
69. ’’СПЕКТАР’’ д.о.о. 09.10.2015. Производна хала
68. Телеком Србија А.Д. Београд 25.09.2015. РБСМТ-Прањани
67. Телеком Србија А.Д. Београд 25.09.2015. РБСМТ-ГМ-Хотел
66. "ЈОМИЛЕН" д.о.о. 28.09.2015 Прерада кафе
65. СЗР '''ФОРМА'' 17.09.2015 Штампарија “М Форма”
64. Штампарија ''РП'' д.о.о. 21.09.2015 Остало штампање
63. Срђан Вранеш 26.08.2015 Доградња фарме оваца и коза зеленом градњом
62. ''Eco frendly'' д.о.о. 27.08.2015 Центар за третман, складиштење неопасног отпада
61. ''СВИН'' д.о.о. 24.08.2015 Постројење за производњу стреч фолије
60. ''Eco frendly'' д.о.о. 04.08.2015 Центар за третман неопасног отпада од стакла
59. “Интеграл“ д.о.о. 28.07.2015 Станица за снабдевање горивом
58. ’’СПЕКТАР’’ д.о.о. 23.06.2015 Гасна котларница са компресорском станицом
57. „Телеком Србија“ 25.03.2015 Базна станица Брђани
56. „Телеком Србија“ 11.06.2015 Базна станица Бољковци
55. Каровић Милован 01.06.2015 Пословни објекат-магацина
54. ’’ДИЗЕЛ ПУНКТ’’ д.о.о. 28.05.2015 Бензинска пумпна станица за снабдевање горивом ''Враћевшница''
53. ’’СПЕКТАР’’ д.о.о. 29.04.2015 Складиште опасног отпада
52. Копривица Милан 20.04.2015 Пољопривредно-економски објекат
51. ’’ТЕЛЕГРОУП’’ д.о.о. 25.08.2014 Радио базна станица за мобилну телефонију
50. ЈКП ''Горњи Милановац'' 17.07.2014. Мини хидроелектрана
49. Сајић Саша 20.06.2014 Постројење за узгој и производњу шампињона
48. ''Типопластика'' а.д. 20.05.2014. Котларница К3
47. ''Типопластика'' а.д. 20.05.2014. Котларница К2
46. ''Велелек''д.о.о. 09.05.2014. Фабрика ветеринарских лекова
45. ''Ауто инпорт'' д.о.о. 30.04.2014. Центар за складиштење и третман неопасног отпада
44. ''Теленор'' д.о.о. 08.04.2014. Базна станица ''Бољковци''
43. ''Гранит Мајдан'' 27.12.2013. Каменорезачка радња
42. Рудник и флотација ''Рудник'' 27.03.2014. Магацин ксантата
41. ''Теленор'' д.о.о. 25.03.2014. Базна станица ''Брђани''
40. Marinković Nikola 20.01.2014. Узгој товних пилића бројлера
39. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Базна станица ''Теочин''
38. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Базна станица ''Семедраж''
37. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Базна станица ''Коштунићи''
36. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Bazna stanica ''Srezojevci - Vaskova Glava''
35. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Bazna stanica ''Družetići - Umka''
34. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Базна станица ''Гојна Гора - Оштрица''
33. ''ФОКА'' д.о.о. 06.12.2013. Пословни објекат
32. ''Лафарге БФЦ'' д.о.о. 04.12.2013. Постројење за производњу бетона
31. Рудник и флотација ''Рудник'' 22.11.2013. Реконструкција котларнице на јами
30. ''Тетра Пак Продуцтион'' д.о.о. 19.08.2013. Адаптација хале ПРЕ Преса
29. ''ГМ Цонвертинг'' д.о.о. 26.07.2013. Магацин за смештај гвоздене робе
28. ''ТЕЛЕНОР'' 10.07.2013. Базна станица Драгољ
27. Рудник и флотација''Рудник'' д.о.о. 13.06.2013. Армирано-бетонски боксеви за складиштење материјала (концентрат олова, бакра и цинка)
26. ''9. СЕПТЕМБАР'' д.о.о. 29.04.2013. Изградња складишта сировина и готових производа са истоварном рампом
25. Енергопројект нискоградња'' А.Д. 12.04.2013. Постројење за производњу бетона, Шарани
24. "СПЕКТАР" д.о.о. 10.04.2013. Хала 5 - Магацин сировине са трафостаницом ТС 35/10 у производном комплексу предузећа "СПЕКТАР" д.о.о.
23. Компанија "Таково" а.д. 19.03.2013. Хала за прераду воћа и поврћа
22. "Аз Вирт" огранак Београд 25.03.2013. Дробилично постројење за механичку прераду камена привременог градилишног објекта у Такову
21. "ДВОР КОМЕРЦ" Пожега 12.02.2013. Izvorišta "DVOR KOMERC" u Bogdanici
20. ''РИС МЕБЕЛ''Д.О.О. (Classic style furniture) 26.11.2012. Производња намештаја од дрвета
19. ГП ''Планум'' А.Д. 31.10.2012. Градња Брђани Горњи Милановац бетонска база
18. ''АЗ ВИРТ'' – огранак Београд 06.09.2012. Пројекат за изградњу базе Таково, привременог градилишног насеља у Такову
17. Рудник и флотација Рудник д.о.о. 31.08.2012. Zgrada za gasnu stanicu za skladištenje boca
16. ''Телеком Србија '' А.Д. 22.08.2012. Пројекат радио базна станица за мобилну телефонију "Телеком Србија" "CA59/CAU59 Горњи Милановац 4 (Idea)/UMTS''
15. ШИПАД ДРВО МЕТАЛ д.о.о 10.07.2012. Постројење за управљање неопасним отпадом
14. Звезда Хелиос а. д. 22.06.2012. Реконструкција и доградња, промена намене магацина запаљивих течности у погон за прање процесне опреме и регенерацију коришћених органских растварача
13. "STUDIO M" Čačak 22.06.2012. Закључак о одбацивању захтева бр. 4-06-501-125 од 07.12.2012. године.
12. Минос а. д. Карађорђева 33. 24.04.2012. Постројење за управљање неопасним отпадом, Доња Црнућа
11. СЗТР Вучко, вл. Иван Вучковић 15.03.2012. Објекат: пословни објекат-радионица са магацином-затечено
10. АД Имлек Београд 10.01.2012. Пословни објекат– затечено стање
9. Нада Радовановић; вл. СУР "Шумски рај" 20.12.2011. Пословно-угоститељски објекат – затечено стање
8. "НИС " а.д. Нови Сад 19.12.2011. Реконструкције – изградње бензинске станице
7. "Кеј Комерц" д.о.о. 10.11.2011. Пословни објекат- просторије за раднике
6. Имлек АД Београд 14.11.2011. Бивша сабирна млекара затечено стање
5. Јеринић, Ратко, Предраг 10.11.2011. Пословни објекат за обраду и прераду млека и млечних производа на мало-затечено стање
4. ЈП Србијагас Нови Сад Организациони део Београд 13.10.2011. Пројекат: Прикључни гасовод и МРС "Рудник", Горњи Милановац - Неваде
3. ЈП Србијагас Нови Сад Организациони део Београд 13.10.2011. Пројекат: Прикључни гасовод и МРС "Луњевица ШП", Горњи Милановац - Брусница
2. ЈП Србијагас Нови Сад Организациони део Београд 13.10.2011. Пројекат: Прикључни гасовод и МРС "Мали Београд", Горњи Милановац - Неваде
1. ЈП Србијагас Нови Сад Организациони део Београд 06.10.2011. Прикључни гасовод и МРС центар Горњи Милановац, Брусница

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 32 515 0546

Важни линкови

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

[mc4wp_form id="228"]

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I