Радно време: Пон - Пет 7.30 ч. - 15.30 ч.

Service

Одељење за урбанизам комунално – стамбене и имовинско правне послове

Начелник Одељењa за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове Зоран Дрињаковић, дипломирани правник е-маил: zoran.drinjakovic@gornjimilanovac.rs тел: / Одељење чини: – Одсек за урбанизам и комунално-стамбене послове и – Одсек за имовинско правне послове. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, обавља послове Општинске управе из надлежности урбанизма и комунално-стамбених послова: праћење стања у области урбанизма, грађевинској […]

Read More

Одељење за инспекцијске послове

Начелник Одељења за инспекцијске послове Ђорђе Ђоковић, дипломирани инжењер пољопривреде е-маил: djordje.djokovic@gornjimilanovac.rs тел: 032/713-643 дежурни телефон за суботу и недељу 066/8890020 Одељење за инспекцијске послове обавља изворне и поверене послове инспекцијског надзора и води управни поступак у области: • комуналних делатности; • заштите животне средине; • саобраћаја; • грађевинарства и • друге послове у складу са важећим прописима. […]

Read More

Одељење за локални економски развој и инвестиције

Начелник Одељењa за локални економски развој и инвестиције Јелена Јовановић, дипломирани демограф е-маил: jelena.jovanovic@gornjimilanovac.rs тел: 032/515-0547 Одељење за локални економски развој и инвестиције обавља послове Општинске управе који се односе на: припрему и реализацију развојих пројеката у складу са потребама локалне заједнице; идентификује домаће и међународне изворе финансијских средстава и конкурише у погледу коришћења истих; сарађује […]

Read More

Канцеларија за пољопривреду

Начелник канцеларије за пољопривреду Милка Недељковић, дипломирани инжењер агрономије е-маил: milka.nedeljkovic@gornjimilanovac.rs тел: 032/515-0071 Канцеларија за пољопривреду обавља послове Општинске управе који се односе на: израду предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплава и ерозија; пружа стручну помоћ […]

Read More

Одељење за друштвене делатности

Начелник Одељењa за друштвене делатностиСандра Раловић, дипломирани правнике-маил: sandra.ralovic@gornjimilanovac.rsтел: 032/ 515-0044  Одељење за друштвене делатности обавља поверене и изворне послове Општинске управе који се односе на: оснивање установа и организација у области предшколског и основног образовања и васпитања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите, питања младих, прати и обезбеђује њихово функционисање и […]

Read More

Одељење за општу управу и послове органа општине

Начелник Одељења за општу управу и послове органа општинеГоран Даничић, дипломирани правнике-маил: goran.danicic@gornjimilanovac.rsтел: 032/515-0048 Одељење чини:– Одсек за општу управу и– Одсек за послове органа општине. У Одсеку за послове органа општине образује се Група за послове Општинског правобранилаштва општине Горњи Милановац. Одељење за општу управу и послове органа општине обавља послове Општинске управе из надлежности опште […]

Read More

Одељење за финансије рачуноводство и локалну пореску администрацију

Начелник Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију Александра Милошевић, дипломирани економиста е-маил: aleksandra.milosevic@gornjimilanovac.rs тел: 032/515-0075  Одељење чини: – Одсек за буџет, финансије и рачуноводство и – Одсек за локалну пореску администрацију. У Одсеку за буџет, финансије и рачуноводство образује се Група за јавне набавке. Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију обавља послове Општинске […]

Read More

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 32 515 0546

Важни линкови

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

[mc4wp_form id="228"]

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I