Радно време: Пон - Пет 7.30 ч. - 15.30 ч.

Одељење за друштвене делатности

Начелник Одељењa за друштвене делатности
Сандра Раловић, дипломирани правник
е-маил: sandra.ralovic@gornjimilanovac.rs
тел: 032/ 515-0044

 Одељење за друштвене делатности обавља поверене и изворне послове Општинске управе који се односе на:

 • оснивање установа и организација у области предшколског и основног образовања и васпитања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите, питања младих, прати и обезбеђује њихово функционисање и врши надзор над њиховим радом;
 • организацију вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину;
 • подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и стварање услова за рад установа културе чији је оснивач општина;
 • ученичка и студентска питања;
 • друштвену бригу о деци, дечији додатак, породиљско одсуство, социјалну и здравствену заштиту, борачко инвалидску заштиту;
 • збрињавање избеглих, расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији;
 • координира и учествује у раду Савета за младе, Савета за здравље и других радних тела у оквиру својих надлежности и
 • друге послове у складу са важећим прописима.

Одељење припрема нацрте следећих јавних конкурса које расписује било Општинска управа или Општинско Веће:

 • за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
 • за суфинанасирање пројеката/програма удружења у свим областима од јавног интереса
 • за подршку спортским удружењима са територије општине Горњи Милановац (годишњи и посебни програми у области спорта)
 • за послодавце/незапослена лица у циљу реализације мера/програма активне политике запошљавања општине Горњи Милановац
 • за ученичке и студентске стипендије општине Горњи Милановац

Месечни распореди објављују се хронолошки на страници Јавни конкурси и обавештења

Општинска управа доноси распоред рада лекара мртвозорника за територију општине Горњи Милановац а месечни распореди објављују се хронолошки на страници Јавни конкурси и обавештења

Општина Горњи Милановац је отворила своје податке о финансирању медија и удружења, сви подаци доступни су на сајту https://data.gov.rs/sr/organizations/opshtina-gornji-milanovats/

Општина Горњи Милановац отворила је сетове својих података који су од значаја за јавност и сви се могу бесплатно преузети на сајту https://data.gov.rs/sr/organizations/opshtina-gornji-milanovats/

Све јавне набавке редовно се објављују на Порталу јавних набавки коме се може бесплатно приступити преко линка https://jnportal.ujn.gov.rs/ , а ради лакшег сналажења на страници https://gornjimilanovac.razvoj.in.rs/javne-nabavke/редовно се објављују сви планови јавних набавки Општине Горњи Милановац.

Leave Your Comment

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 32 515 0546

Важни линкови

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

[mc4wp_form id="228"]

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I